Coaching

Coaching

Soms kan een kind / jongere met autisme vastlopen met als resultaat een vol hoofd. Het kind / de jongere verliest het overzicht waardoor het de grip op de situatie of zijn gedachten verliest. Om  verandering te weeg te brengen, hanteert Taaloptiek een visuele methode. Deze visuele methodiek bevordert de communicatie met kinderen/jongeren met autisme. Dit is mogelijk, omdat de methode goed aansluit bij de werking van het brein. Geschat wordt dat één derde van het brein gericht is op het verwerken van visuele informatie. Veel mensen met autisme zijn visuele denkers, wat maakt dat de methodiek goed aansluit. We gaan uit van de talenten en kwaliteiten van kinderen/jongeren met autisme. Het visueel maken van situaties helpt  deze talenten en kwaliteiten te ontdekken en daarnaast te (gaan) gebruiken. Door het letterlijk optekenen en bouwen van hetgeen het kind / de jongere zegt, voelt het zich serieus genomen en geaccepteerd. De contructieve stiltes geven het kind / de jongere tijd om zijn gedachten te ordenen en te verwoorden, het zogeheten schakeltijd. Door het hanteren van visualisatie van de situaties wordt de gedachtengang van het kind / de jongere zichtbaar. Hierdoor krijgt het kind / de jongere kijk op zijn eigen gedrag en kan het tot nieuw gedrag komen. Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn:


O Onderschatting

O Overschatting

O Vol hoofd

O De vulkaan

O Beren op de weg

O Denkweggetje

O Ketting van gebeurtenissen

O Voordelen - Nadelen


Wanneer de verandering heeft geleid tot nieuw gedrag, vieren we dit succes.


Voor aanmelding voor de coaching, klik hier.

Voor het tarief van de coaching, klik hier.