Psycho-educatie

Psycho-educatie

Psycho-educatie autisme laat kinderen/jongeren met autisme kennis opdoen over wat autisme inhoudt en hoe dit zich kan uiten in dagelijkse situaties. Het doel van psycho-educatie is kinderen/jongeren met autisme zichzelf en hun omgeving beter leren te begrijpen en dat zij meer zicht krijgen in hun beperkingen en hun kwaliteiten. Het werkt aan het bewustwordings- en acceptatieproces van kinderen/jongeren met autisme. Kinderen/jongeren bepalen door hun hulpvraag zelf welke thema's aan bod komen. Op deze manier wordt psycho-educatie afgestemd op de individu.


Taaloptiek maakt gebruik van een 'toolbox' om met kinderen (vanaf 8 jaar) en jongeren met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. De toolbox is een visueel communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.


De psycho-educatie bestaat uit minimaal twee bijeenkomsten in de praktijkruimte van Taaloptiek waarin de basis (het brein met autisme en het brein zonder autisme) wordt besproken. Daarnaast wordt ingegaan op autisme als informatieverwerkingsverschil en autisme als contactverschil. Naargelang de leeftijd van de kinderen/jongeren worden ouders uitgenodigd aanwezig te zijn.


Thema's die aan bod kunnen komen zijn:


O Opruimtijd

O Oog voor details

O Volgorde van handelen

O Schakeltijd

O Veranderingen

O Onduidelijkheden

O Bewegen

O Specifieke interesses

O Wat is belangrijk en wat niet?


Communiceren wordt hierdoor gemakkelijker. Er ontstaat meer wederzijds begrip. Het ‘anders zijn of doen’ wordt door de omgeving beter begrepen, maar tevens door het kind/jongere met autisme zelf.


Voor aanmelding voor de psycho-educatie klik hier.

Voor het tarief van de psycho-eduactie, klik hier.