Auditieve training

Training auditieve vaardigheden

Aan de hand van de screening van auditieve vaardigheden kunnen wij een training opzetten die uw kind gaat helpen informatie die via het oor wordt aangeboden beter te onthouden en te filteren.  De training is gericht op het waarnemen van de volgorde van geluiden en het kunnen onderscheiden van toonhoogtes. Daarnaast wordt het auditief (werk)gehgen getraind alsmede de auditive aandacht. Tevens komen wisselende aandacht en verdeelde aandacht aan bod. Bovendien wordt de oog-handcoördinatie en inhibitie zijdelings meegenomen tijdens de training.


De training vindt één keer in de week plaats bij Taaloptiek, de andere twee dagen dient de training thuis te worden voortgezet. De training duurt per keer 20 minuten. Naast de training op de Ipad/computer zal Taaloptiek andere oefeningen aanbieden op het gebied van auditieve vaardigheden. De trainingsperiode is afhankelijk van het tempo van de leerling. Het kan variëren tussen de 6 en 14 weken.


Voor meer informatie over auditieve verwerking, klik hier.

Voor het aanvragen van een auditieve screening, klik hier.

Voor de tarieven van zowel de screening als de auditieve training, klik hier.