Auditieve verwerking

Auditieve verwerking

Een indicatie voor leerproblemen in het onderwijs kan verklaard worden door de auditieve verwerkingsvaardigheden. Deze leerlingen kunnen problemen hebben met de auditieve verwerking. De problemen kunnen zich uiten in concentratieproblemen, beperkt auditief geheugen, ADD, vertraagde beantwoording van vragen, (fonologische) dyslexie. Het gehoor van deze leerlingen hoeft geen afwijking te vertonen.


Symptomen die kunnen wijzen op een zwakke auditieve verwerking:


O krijgt instructie in de klas (vaak) niet mee

O het lijkt of hij/zij niet luistert

O tijdens luistersituaties onrustig en/of snel afgeleid

O hardop voorlezen is lastig

O moeite met leesbegrip

O visuele ondersteuning lijkt veelal nodig te zijn

O auditieve informatie wordt slecht onthouden

O moeite om mensen die snel praten te verstaan

O moeite om na lange instructie een taak uit te voeren

O dyslexie of TOS


Zijn drie of meer symptomen herkenbaar, dan zou een auditieve screening uitkomst kunnen bieden. Het geeft ons een indruk van mogelijke luisterproblemen.


Voor meer informatie over de auditieve training, klik hier.

Voor het aanvragen van een auditieve screening, klik hier.

Voor de tarieven van zowel de screening als de auditieve training, klik hier.