Beelddenktraject


Beelddenktraject 


Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers!

Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden.


Het beelddenktraject omvat meer dan alleen het aanbieden van lesstof op een manier dat voor beelddenkers prettig is. Het is een traject voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar t/m het voortgezet onderwijs. Het leert de beelddenker zijn talenten te ontwikkelen en problemen vanuit zijn talenten op te lossen. Het traject bevat wetenschappelijk bewezen leerstrategieën. Het leert de beelddenker sterker te staan en reduceert daarnaast faalangst. Het beelddenktraject leert vanuit zelfvertrouwen en talent.


Wat is de inhoud van dit traject?

Het beelddenktraject wordt aangepast aan de onderwijsbehoefte van de beelddenker. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van de beelddenker en in welke klas/groep hij/zij zit. Het traject kan de volgende onderdelen bevatten:


O Tekstbegrip: kleurmethode, mindmap en leerstrategieën

O Geheugen: linker- en rechterhersenhelft, geheugenstrategieën

O Rekenen: verhaalsommen, automatiseren sommen, tafels, het cijferveld.

O Grammatica: woordsoorten en zinsontleding

O Spelling: letters, alfabet en woorden

O Vreemde talen: woorden en zinnen

O Spreekbeurt maken

O Boekverslag maken

O Plannen en organiseren

O Lezen: woorden zonder betekenis. lezen met de leespijl

O Klokkijken: analoog en digitaal

O Topografie


Het beelddenktraject bevat de volgende vaste onderdelen:


O Faalangstreductie: oefeningen m.b.t. ademhaling, ontspanning, gevoelens en zelfbeeld

O STERKerSTAAN: oefeningen m.b.t. balans en visualisatie

O Into Bounce: oefeningen op de minitrampoline


Klik hier voor het tarief van het beelddenktraject.

Klik hier voor een aanvraag voor een vrijblijvend (gratis) intakegesprek.