Beelddenken

Beelddenken

Beelddenken is een andere manier van het opnemen, verwerken en weergeven van informatie. Wanneer een baby wordt geboren, denkt het in beelden. Gaandeweg maken deze beelden plaats voor taal. Maar niet voor alle leerlingen geldt dit. Sommige leerlingen blijven na hun vierde levensjaar een voorkeur houden voor beelden (Murre, 2010). Deze leerlingen worden 'beelddenkers' genoemd. Beelddenkers lopen door ons talige onderwijssysteem vast en behalen onvoldoendes op hun toetsen en proefwerken. Hoe komt dit nou?


Ons onderwijssysteem  is vaak gericht op het verbaal overbrengen van informatie en werkend vanuit een bepaalde volgorde. Beelddenkers denken juist in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Beelddenkers zijn sterk in het onthouden van gezichten, kunnen zich goed oriĆ«nteren in een ruimte, hebben vaak creatieve oplossingen, zien sneller overeenkomsten en leren vooral door iets te doen. Maar hebben daarnaast moeite met het opvolgen van mondelinge instructie, het leren van rijtjes woorden, weet hebben van de tijd en het zien van details.   Beelddenkers gebruiken al hun zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen en doen) tegelijk bij het verwerken van informatie.  Beelddenkers zullen deze zintuigelijke bevindingen in hun hoofd 'vertalen' naar beelden. Hierdoor lijkt het dat leerlingen niet opletten en traag werken. Het onderwijs biedt stukje voor stukje aan, terwijl de beelddenker juist leert vanuit een geheel. De beelddenker is de weg kwijt.


De beelddenker heeft voor elk woord een beeld nodig om een betekenis te kunnen geven aan de woorden. Hierdoor kunnen woordvindingsproblemen (dinges, die, dat...) ontstaan. Daarnaast kan dit resulteren in leesproblemen. Zij kunnen woorden zonder betekenis overslaan, aangezien zij hier geen beeld van kunnen maken. Hierdoor kan het voorkomen dat beelddenkers de diagnose 'dyslexie' krijgen. De kenmerken van beelddenken en dyslexie zijn namelijk gedeeltelijk hetzelfde. Doordat beelden (32 per seconde) veel sneller in ons brein binnen komen dan taal (2 woorden per seconde), lijkt een beelddenker druk in zijn hoofd waardoor tevens overlappende kenmerken met AD(H)D kan ontstaan. 


Enkele algemene kenmerken van beelddenken zijn:

 

O Zwakke articulatie, onduidelijk praten

O  Luisteren met een 'half' oor, slechte concentratie

O Vertellen onsamenhangende verhalen

O   Clownesk gedrag

O Artistiek, creatief, fantasierijk

O Gebrekkig tijdsbesef

O Faalangstig

O Slecht in plannen en organiseren

O Dromerig, teruggetrokken

O Sterk rechtvaardigheidsgevoel

O Moeite met verwoorden emoties/gevoelens

O Originele oplossingen


Voor een signaleringsonderzoek of uw kind een beelddenker is, klik hier voor meer informatie.


Voor een wetenschappelijk onderbouwde training voor beelddenkers vanaf 7 jaar t/m het voortgezet onderwijs,

  klik hier voor meer informatie over  het beelddenktraject.


Murre, (2010). The rise and fall of immediate and delayed memory for verbal and visuospatial information from late childhood to late adulthood. Acta psychologica, 142(1), 96-107.