Bewegend leren

Bewegend leren

'Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie!`

(Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen.)


Bewegend leren is een bewegingsprogramma wat aangeboden wordt op de minitrampoline en middels bewegingsparcoursen. Het bewegingsprogramma 'Bewegend leren' kan o.a. helpen bij:


 O Visuele disfunctie

 O Leesproblemen / dyslexie

 O Spellingproblemen

 O Automatiseren van de tafels

 O Leerproblemen

 O Nog (deels) actieve primitieve reflexen

 O Faalangst

 O Gedragsproblemen


Het is dus geen op zichzelf staand programma; het is een onderdeel van de begeleiding voor leerlingen.

Tijdens het bewegend leren worden verschillende gebieden in ons brein geactiveerd. Hierdoor blijft de leerstof beter hangen. Door de verschillende oefeningen op de trampoline leert de leerling zijn of haar eigen lichaam kennen, krijgt de leerling betere controle en worden de linker- en rechter hersenhelften beter aan elkaar gekoppeld. De hersenhelften gaan beter samenwerken. Veel leerlingen hebben door dit bewegingsprogramma verbluffende resultaten laten zien en hebben door de oefeningen te doen grote stappen gezet in het onderwijs.


Leren in bewegen laat goede resultaten zien bij leerlingen met een visuele disfunctie. Door het bewegingsprogramma worden de ogen getraind om beter samen te werken. Van belang hierbij is het doorzetten van de oefeningen in huis. Tevens hebben leerlingen die onzeker zijn en zelfs faalangstig zijn baat bij dit bewegingsprogramma: ze komen met de oefeningen letterlijk steviger te staan. Door de individuele begeleiding, die Taaloptiek biedt, kan er in korte tijd goede resultaten worden geboekt. Tijdens het bouncen leren de leerlingen bijvoorbeeld beter lezen. Dit maakt het programma heel effectief. Beweging wordt vaak gekoppeld aan fysieke resultaten, maar beweging is vooral belangrijk voor het aanmaken van stevige hersenverbindingen. Beweging heeft een postitieve uitwerking op de ontwikkeling van ons brein. Dit alles maakt dat de leerling op school goed kan lezen, goed kan leren en goed mee kan komen op school.