Leerbegeleiding en Coaching

Leerbegeleiding en Coaching


Trainingen • Workshops • Remedial teaching • Psycho-educatieBij leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en zelfs nog op het MBO verloopt de leerontwikkeling en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling soms minder voorspoedig dan verwacht.

Taaloptiek kan door het bieden van professionele orthodidactische en orthopedagogische hulp deze ontwikkeling positiever bekrachtigen. Doordat we veelzijdig hulp kunnen bieden worden deze gebieden van ontwikkeling nauw met elkaar verbonden. We ontdekken samen over welke talenten een kind of jongere beschikt, die hen kan bijstaan in moeilijke situaties of bij het leren van nieuwe vaardigheden. Gebruik maken van de kwaliteiten van een kind of jongere om zo valkuilen te overzien en zelf oplossing hiervoor kunnen bedenken. De steunfiguren voor deze kinderen/jongeren zijn belangrijke pilaren waar we verder op kunnen bouwen. De begeleiding is laagdrempelig en vaak van korte duur. Voor deze manier an onderwijs/begeleiding is geen verwijzing nodig.


* NIEUW * Workshops!

Korte, praktische trainingen rondom één thema.

Klik hier voor meer informatie.

Executieve functies / Focus op de les


Wanneer een leerling moeite heeft met om zijn aandacht bij de les te houden, moeite heeft met plannen en taakgericht gedrag kan een intensief individueel traject worden ingezet om deze leervaardigheden te vergroten.


Lees meer over: executieve functies, het 'Focus op de les' traject.

Beelddenken


Wanneer blijkt dat de leerling een voorkeur heeft voor het denken in beelden, kan een beelddenktraject worden ingezet.


Lees meer over: wat is beelddenken, het beelddenktraject.

Visuele problemen


Wanneer blijkt dat de visuele vaardigheden van de leerlingen een probleem opleveren, kan een visuele training worden ingezet.


Lees meer over: wat is visuele disfunctie, de visuele training.

Werkgeheugen


Wanneer blijkt dat de leerling moeite ervaart met zijn werkgeheugen,

kan een werkgeheugentraining worden ingezet.


Lees meer over: het werkgeheugen, de werkgeheugentraining.

Autisme


Soms kan een een kind of jongere met autisme vastlopen: sociaal, emotioneel en/of op school. Hiervoor bieden wij psycho-educatie en coaching aan.

 

Lees meer over: autisme, de psycho-educatie en het coachingstraject.

Faalangst


Een leerling kan door onzekerheid faalangst ontwikkelen: bang fouten te maken en geneigd te hoge verwachtingen aan zichzelf te stellen. Wanneer faalangst wordt geconstateerd, kan een reductietraining worden ingezet.


Lees meer over: herkennen van faalangst, de faalangstreductietraining.

Leren leren


Een puber kan problemen ervaren met het 'leren leren' waardoor hij onvoldoendes behaald voor zijn proefwerken. Wij kunnen de puber leren hoe te leren. Hiervoor kan een 'leren leren' traject worden ingezet.


Lees meer over: 'leren leren', het 'leren leren' traject.

Spelling


Een leerling kan door verschillende redenen spellingsproblemen ondervinden. Wanneer het probleem duidelijk is, kan een spellingstraject worden ingezet.


Lees meer over: het spellingstraject, Pi-Spello

Lezen


Een leerling kan door verschillende redenen leesproblemen ervaren. Wanneer het leesprobleem in kaart is gebracht, kan een leesvaardigsheidstraject worden ingezet.


Lees meer over: het leesvaardigheidstraject.

Rekenen


Een leerling kan door verschillende redenen rekenproblemen ontwikkelen.   

Wanneer de rekenaanpak duidelijk is, kan andere rekenaanpak een   

uitkomst bieden.


Lees meer over: JaMaRa rekenen, een unieke rekenaanpak

Auditieve verwerking


Een leerling kan door auditieve problemen een leerachterstand krijgen.

Wanneer hiervan sprake is, kan een auditief verwerkingstraject worden ingezet.


Lees meer over: auditieve verwerking, auditieve training.

Bewegend leren


Tijdens de individuele begeleiding maken we gebruik van bewegend leren. Bewegend leren is hier een onderdeel van. Het is dus geen op zichzelf staand programma.


Lees meer over: Bewegend leren