Leren leren

Leren leren

Leren voor een toets en dan toch een onvoldoende behalen. Erg frustrerend. Wellicht ligt het aan de manier van leren. Maar wat is leren? Leren omvat drie hoofdzaken namelijk: kennis, vaardigheden en houding. Kennis doe je op door naar anderen te luisteren, boeken te lezen of andere informatiebronnen te raadplegen. Vaardigheden doe je op door vooral te doen, veel herhaling en te oefenen. De houding die je aanneemt om kennis en vaardigheden op te doen is essentieel. Onder houding wordt onder meer verstaan: concentratie en motivatie.

Voor sommige leerlingen is het makkelijk om te leren, maar anderen hebben er wat meer moeite mee. Hiervoor bieden wij de 'leren leren' begeleiding aan. De begeleiding is voor leerlingen vanaf 11 jaar.

Tijdens deze 'leren leren' begeleiding komen de volgende onderdelen aan bod:


O Hoe werkt ons brein?

O Verschillende leerstijlen

O Werken vanuit talent

O Plannen en organiseren

O Woordjes leren

O Motivatie en concentratie

O De 20-minutenregel

O Geheugensteuntjes

O Leren een samenvatting maken

O Leren een conceptmap maken

O Kleurmethode

O Tips


Wij leren dat leren wel leuk is!


Deze begeleiding wordt tevens als groepssessie aangeboden.

Tijdens deze sessies worden verschillende spelvormen gehanteerd.


Voor aanmelding voor de 'leren leren' begeleiding, klik hier.

Voor het tarief van de 'leren leren' begeleiding, klik hier.