Rekenen

Rekenen

begeleiding

Herkent u de volgende kenmerken bij rekenen van uw kind/leerling?


O Het niet onder de knie krijgen van de splitsingen t/m 10

O Niet komen tot automatiseren van de plus- en minsommen

O Getalbegrip niet aanwezig

O Het blijven gebruik maken van tellen op de vingers

O Geen inzicht krijgen in ons tientallig stelsel

O Het rekenen over het tiental lastig vinden

O Getallen blijven spiegelen/omdraaien

O Angstig zijn om met grote getallen te rekenen

O Een zwak werkgeheugen

O Geen plezier meer hebben in rekenen


Dan biedt Taaloptiek wellicht de uitkomst!


Taaloptiek maakt gebruik van een unieke rekenaanpak, JaMaRa, waarbij leerlingen alsnog, opnieuw of beter leren rekenen.  Er wordt uitgegaan van een goede, krachtige basis in getalbegrip, getalinzicht en automatiseren. Dit alles vanuit het werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting. Daarnaast wordt een éénduidige strategie gebruikt. De leerling leert rekenen met zijn hele lijf en met zo min mogelijke talige instructie. Deze aanpak is naast de reguliere methode die op school gehanteerd wordt te gebruiken en zorgt ervoor dat de leerling op het juiste rekenniveau komt. . We pakken het hoeveelheidsbegrip, getalbegrip, getalstructuur en automatiseringesvaardigheden grondig aan.


Tijdens de eerste sessie wordt gekeken naar verschillende onderdelen die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten. Dit doen we aan de hand van een klein onderzoek. We stellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek vast en bepalen het reken automatiseringsniveau.

 

JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, kan er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt gekeken of de leerling toe is aan een volgende stap. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert JaMaRa de leerling rekenen in groepen in plaats van te tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en de leerling door kan krijgen hoe één en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt. 


JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke leerlingen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. JaMaRa revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden zogenaamde ankers aangebracht, waarop de leerling kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee de leerling niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.


Thuis wordt ook iets van u verwacht:  Per dag moet er 1 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. Dit ligt aan de snelheid waarmee de leerling de JaMaRa-methode tot zich neemt.


Rekenen wordt weer leuk!


Tijdens deze sessies gaan we ook bezig met het verbeteren van het werkgeheugen. Rekenzwakke leerlingen hebben vaak ook een zwak werkgeheugen.


Voor aanmelding voor de JaMaRa rekensessies, klik hier.

Voor het tarief van de JaMaRa rekensessies, klik hier.