Spelling

Spelling

begeleiding

Wanneer blijkt dat een leerling een spellingnachterstand heeft opgelopen, geen beelddenker is, geen moeite heeft met auditieve verwerking of werkgeheugen en geen visuele problemen heeft, kan Taaloptiek een  spellingtraject aanbieden. Hierbij gaan we uit van de onderwijsbehoefte en de talenten van de leerlingen.


       Pi-Spello


Wanneer leerlingen moeite hebben met spelling, vinden ze spelling vaak stom. Taaloptiek

maakt gebruik van een speciale methode voor leerlingen met spellingproblemen

die vooral visueel zijn ingesteld: Pi-Spello.

Leerlingen die zijn vastgelopen door de huidige methode, die zij op school school aangereikt

krijgen, blijken met Pi-SPello wél voortuitgang te boeken. Pi-Spello is naast de reguliere

methode op school te gebruiken en sluit goed aan bij de belevingswereld van leerlingen.

Pi-Spello wordt namelijk spelenderwijs aangeboden door beweging, kleuren en codes

met elkaar te verbinden. Leerlingen krijgen weer plezier in spelling. We starten het traject

vanuit de basis en sluiten hierdoor goed aan bij de mogelijk- en onmogelijkheden op het

gebied van spelling. Leerlingen krijgen weer positieve spellingervaringen. Wat maakt dat

ook hun zelfvertrouwen zal groeien.


                                                                                                                                                            Spellingsprint


                                      Spellingsprint gebruiken we voornamelijk wanneer leerlingen baat hebben om via de                       

                                      auditieve leeringang te leren. Het doel hierbij is het inslijpen en automatiseren van de

                                      spellingcategorieën. Leerlingen leren vanuit hun hoofd te schrijven. Letters, klanken,

                                      categoriewoorden en regelwoorden worden aangeboden. Leerlingen ontwikkelen met behulp

                                      van Spellingsprint een groter spellingbewustzijn en leren klanken, letters en spellingregels

                                      automatiseren.

        Spellingbootcamp


Daarnaast maken we tijdens het traject gebruik van bewegend leren, dit kan een zogeheten spellingbootcamp zijn. Op deze manier worden namelijk de leeringangen visueel, auditief en kinestetisch gebruikt om de lesstof aan te bieden, waardoor stevige verbindingen ontstaan in ons brein. Door gebruik te maken van de verschillende leeringangen wordt één van de mogelijkheden om lesstof makkelijker te onthouden tevens gebruikt om lesstof in het langetermijngeheugen te krijgen. Tijdens het bewegend leren komt het stofje 'Dopamine' vrij. Deze stof maakt de communicatie mogelijk tussen verscheidene zenuwcellen in ons brein. Dopamine wordt ook wel het 'gelukshormoon' genoemd. Leerlingen gaan spelling weer leuk vinden!


Voor aanmelding voor spelling begeleiding, klik hier.

Voor het tarief voor spelling begeleiding, klik hier.