Faalangst

Faalangst

Faalangst betekent letterlijk dat het kind / de jongere bang is om te falen. Wanneer het kind / de jongere moet presteren, bijvoorbeeld op school, kan er angst ontstaan te mislukken.  Als een kind / jongere een toets heeft, kan het  symptomen van faalangst ervaren. Symptomen van faalangst ervaren kunnen zijn:


O Piekergedachten

O Onrust

O Prikkkelbaar

O Slecht slapen

O Hoofdpijn, buikpijn

O Spierspanning

O Blackouts

O Snellere ademhaling

O Transpireren


Faalangst heeft vooral te maken met het zelfbeeld van het kind / de jongere. Hierbij spelen negatieve gedachten een grote rol. Deze gedachten kunnen het kind / de jongere behoorlijk belemmering in zijn doen en laten. Succes wordt toegeschreven aan het toeval en mislukken aan eigen falen. Het kind / de jongere moet leren deze negatieve gedachten te veranderen.


Om het veranderingsproces te ondersteunen, maken wij gebruik van een faalangstsjabloon.

De individuele faalangstsessies omvatten een interactieve, visuele gespreksmethode voor kinderen (vanaf 8 jaar) en jongeren die piekergedachten ervaren. Het is een stimulerende methode om het zelfoplossende vermogen te vergroten door een visueel oplossingsinggerichte werkwijze. Het gesprek wordt gevisualiseerd aan de hand van het faalangstsjabloon. Hierbij worden de piekergedachten omgezet in positieve, helpende gedachten. Deze helpende gedachten leveren een bijdrage aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Hierdoor leert het kind / de jongere zichzelf beter kennen en zijn eigen talenten te benutten. Het faalangstsjabloon is gedeeltelijk ontleend aan de rationele emotieve therapie (RET). Daarnaast zijn er onderdelen gebaseerd op het neurolinguïstisch programmeren (NLP).

Tevens is naast de option-methode inspiratie gehaald uit de oplossingsgerichte methode van Ben Furman: Kids'Skills.


Wist u dat, uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat kinderen / jongeren die voor hun toetsen hun piekergedachten en gevoelens opschrijven gemiddeld 6% beter presteerden op hun toets. Door deze visualisatie konden de kinderen / jongeren hun piekergedachten beter relativeren. Naast het voeren van een gevisualiseerd gesprek worden tijdens de gesprekken handvatten en oefeningen aangereikt om sterker te staan, je gegrond te voelen. Tevens kunnen er ontspanningsoefeningen worden aangeboden.


Voordelen:

 O Visuele informatie wordt beter onthouden.

 O De probleemdrager voelt zich gehoord en serieus genomen. Wij tekenen alleen wat de probleemdrager wil.

 O De gesprekstekeningen bieden orde en structuur. Wat in het hoofd van de probleemdrager chaotisch kan zijn, ziet        er op papier rustiger en overzichtelijker uit.

 O Rust en ontspanning. Het probleem, de gevoelens en gedachten kunnen, zodra ze op papier staan, beter

     losgelaten worden.

 O Inzicht. De gesprekstekeningen helpen om verbanden te leggen.


Dit alles maakt dat er een blijvende verandering kan ontstaan.


Naast de individuele sessies bieden wij tevens groepssessies aan.


Voor aanmelding voor de faalangstsessies klik hier.

Voor meer informatie over de groepssessies klik hier.

Voor het tarief van de faalangstsessies klik hier.