Visuele training

Visuele training

Wanneer sprake is van een visuele disfunctie en/of een beperkt ruimtelijk inzicht kan Taaloptiek een visuele training aanbieden. Deze visuele training is geen krachtmeting maar een reflextraining. Dit betekent dat de korte oefeningen vaak herhaalt moeten worden, wil men komen tot een gedegen resultaat. Op deze manier worden de verbindingen in de hersenen beter aangelegd. Het aangeleerde verankert beter in het geheugen, wat maakt dat de ogen beter zullen gaan samenwerken. Tijdens de visuele training worden oefeningen voor gedaan en krijgt de leerling de oefeningen mee naar huis om tevens thuis te oefenen.


Onderdelen die aan bod komen tijdens de visuele training zijn:


O Oog-volgbewegingen

O Ontspanningsoefeningen

O Balansoefeningen

O Convergatieoefeningen

O Accomodatieoefeningen

O Perifeer zicht

O Saccadische oefeningen


Naast het aanbieden van deze onderdelen zullen wij ons tevens richten op eventuele faalangst.

De training bestaat uit minimaal acht sessies van 45 minuten.


Voor aanmelding voor een visuele training, klik hier.

Voor het tarief van de visuele training, klik hier.