Auditieve screening

Screening auditieve vaardigheden

Aan de hand van een test worden de auditieve verwerkingsproblemen in kaart gebracht. Hierdoor verkrijgen we meer inzicht in de oorzaken van leesproblemen, fonologisch bewustzijn, achterstanden op het vlak van spraak en taal en het leren in het algemeen. Auditieve verwerkingsproblemen worden in kaart gebracht met behulp van een aantal games. Hoe leuk is dat! De scores van de leerlingen worden vergeleken met andere leeftijdsgenoten, dit is de normgroep. Aan de hand van de testgegevens worden aanbevelingen gegeven. Eén van de aanbeveling kan zijn: het volgen van een auditieve training. Deze training bieden wij tevens aan.


Voor meer informatie over de auditieve training, klik hier.

Voor meer informatie over auditieve verwerking, klik hier.

Voor het aanvragen van een auditieve screening, klik hier.

Voor de tarieven van zowel de screening als de auditieve training, klik hier.