Beelddenkonderzoek

Beelddenkonderzoek

Het signaleren van een taal- of beelddenker wordt gedaan middels 'het Wereldspel'. Het wereldspel is een non-verbaal gestandaardiseerd onderzoeksinstrument. Dit betekent dat vrijuit gebouwd mag worden zonder dat er gesproken wordt. De leerling krijgt de opdracht een dorp te bouwen met het veeal houten materiaal. Het wereldspel wordt uitsluitend preventief ingezet. Het biedt Taaloptiek handvatten een gedegen begeleiding op te zetten. Het aanbod op school is immers niet verkeerd, maar de manier waarop het wordt aangeboden in ons talige onderwijssysteem. Het feitelijke onderzoek duurt zo'n 15 minuten. Daarna zal door Taaloptiek een analyse gemaakt worden van het gebouwde dorp. Bij een vroegtijdige signalering kan de beelddenker leren zijn talent in te zetten: gesproken taal om te zetten naar beelden. Hierdoor kunnen eventuele leerproblemen voorkomen of verholpen worden. Naast de vraag of de leerling in beelden of in taal denkt kunnen persoonlijkheidskenmerken naar voren komen die van belang zijn om een goede begeleiding op te zetten. Het onderzoek wordt individueel afgenomen in de praktijkruimte van Taaloptiek. Ouders worden na de analyse van het onderzoek op de hoogte gesteld van de resultaten.


Lees hier meer over de begeleiding die Taaloptiek aanbiedt voor beelddenkers.

Maak hier een afspraak voor een beelddenkonderzoek 'signalering'.