Dyscalculie screening

Dyscalculie screening

Rekenproblemen of rekenstoornis?


Heeft u vermoedens dat er bij uw kind sprake is van een rekenstoornis? Dan kan uw zoon of dochter bij ons worden aangemeld voor een screening naar dyscalculie.


Criteria  voor dyscalculie

Er zijn meer kinderen die niet zo goed zijn in rekenen, maar wanneer is er daadwerkelijk sprake van dyscalculie? De auteurs van de Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS), Marisca Milikowski en Stephan Vermeire, spreken over vier criteria waaraan een leerling moet voldoen om van dyscalculie te kunnen spreken: 


 O   De leerling heeft een hardnekkig rekenprobleem, ondanks voldoende extra uitleg en oefening op school

 O   Er is sprake van ernstige rekenmoeilijkheden bij de leerling. Toetsscores - met name van tempotoetsen - die 

       beneden het tiende percentiel vallen geven vaak een goede indicatie van ernstige rekenmoeilijkheden

 O   Er is een discrepantie met andere vaardigheden: de rekenachterstand is onverwacht en niet in lijn met andere   

       cognitieve vaardigheden

 O   De leerling heeft elementaire moeilijkheden met de leerstof. Het gaat dus niet om complexe rekensommen, maar

       om de elementaire kennis, zoals eenvoudige optel- en aftrekcombinaties en tafel van vermenigvuldiging, waarbij

       het proces niet goed geautomatiseerd is


Tijdens deze screening wordt het rekenniveau van uw kind bepaald. We gaan op zoek naar hiaten in de rekenontwikkeling, die wijzen op de aanwezigheid van een ernstige rekenproblematiek of een rekenstoornis. Er wordt geen diagnose gesteld, maar het vermoeden wordt vastgelegd.

Aan de hand van de vastgelegde moeilijkheden op het gebied van rekenen, kunnen we hier in een eventueel begeleidingstraject specifiek aandacht aan besteden. Taaloptiek maakt gebruik van de Nederlandse dyscalculie screener. De NDS is een snelheidstest die uitval meet op automatismen bij het rekenen. Uitval op zulke automatismen is een belangrijk criterium voor dyscalculie (Van Luit et al., 2012).

De test meet het getalbegrip van het kind.

De resultaten van de screening worden weergegeven in een kort verslag. De screening is geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs vanaf groep 6 en voortgezet onderwijs klas 1.


De screening neemt ongveer 1 uur in beslag. De test meet de automatiseringsgraad van elementaire rekentaken


Maak hier een afspraak voor een dyscalculie screening.

Het tarief van de screening vindt u hier.