Dyslexie screening

Dyslexie screening

Om vast te kunnen stellen of een leerling dyslexie heeft, moet een dyslexie onderzoek/test worden afgenomen.

Deze dure testen worden niet altijd vergoed. Vooral leerlingen uit het V(S)O lopen hier tegenaan. Voordat een officiële verklaring van dyslexie wordt afgegeven, moet een half jaar intensief met de leerling zijn gewerkt. Een screening kan hierin ondersteuning bieden en aangeven welke gebieden aandacht nodig hebben. Daarnaast kan het zijn dat de leerling te oud is om in aanmerking te komen voor het vergoede onderzoek.

 

Taaloptiek biedt hiervoor een uitkomst: de erkende Dyslexie Screening Test, afgekort DST*. De screening is geschikt voor leerlingen van 6,5 jaar tot 16,5 jaar en zal ongeveer één uur in beslag nemen. Een vereiste is dat de leerling minimaal een half jaar onderwijs heeft genoten in groep 3. De DST bestaat uit elf subtesten. De resultaten zullen binnen 10 werkdagen worden verwerkt en besproken. Met deze gegevens heeft u een indicatie of er mogelijk sprake is van dyslexie bij uw kind en of verder onderzoek noodzakelijk is. Aan de hand van de resultaten kan Taaloptiek een gerichte lees- en/of spellingbegeleiding aanbieden. Voor meer informatie over lees- en/of spellingbegeleiding, klik hier.


De screening zoals deze aangeboden wordt door Taaloptiek dient ter indicatie en is geen onderzoek waaruit een officiële dyslexieverklaring kan worden opgesteld. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig van een orthopedagoog/psycholoog met een GZ-registratie.


Voor aanmelding voor een dyslexiescreening, klik hier.

Voor meer informatie over het tarief van de screening, klik hier.


* Deze test is gekeurd door COTAN en op alle punten ruim voldoende tot goed bevonden.De COTAN beoordeelt   

  psychodiagnostische instrumenten (tests, vragenlijsten, observatieschalen enz.) op onder andere kwaliteit van het

  testmateriaal, kwaliteit van de handleiding, betrouwbaarheid, uitgangspunten en criteriumvaliditeit. U kunt de test 

  inde database van COTAN vinden als de DYSLEXIE SCREENING TEST, DST-NL, 2005.