Onderzoek

Onderzoek


Wij zoeken naar de oorzaak van het probleem. Dit doen wij door middel van onderzoek. Als de hulpvraag niet duidelijk is, wordt gestart met een intakeonderzoek. Hierin worden verschillende mogelijkheden onderzocht. Is de hulpvraag en/of oorzaak duidelijk door bijvoorbeeld eerder afgenomen testen

dan kan een enkelvoudig onderzoek voldoende zijn.


Wanneer de basis van het probleem is vastgesteld, kan een gedegen begeleiding worden ingezet.Intakeonderzoek


Om een goed beeld te krijgen van de leerproblemen kunnen wij een  intakeonderzoek afnemen.


Lees meer

Beelddenkonderzoek


Denk je in beelden of heeft taal jouw voorkeur? Wij kunnen dit door het afnemen van dit onderzoek signaleren.

Lees meer

Auditieve screening


Met deze screening brengen wij de auditieve vaardigheden van de leerling in kaart.

Lees meer

Visuele screening

Visuele stress


Een slechte samenwerking tussen de ogen kunnen leiden tot het niet goed kunnen lezen en spellen. Wij kunnen dit vaststellen middels een screening.

Lees meer

Dyslexiescreening


Door middel van deze screening kunnen wij meten hoe groot het risico is dat de leerling dyslexie heeft.

Lees meer

Individueel onderwijskundig onderzoek


Als de basis van het (leer)probleem niet eenduidig is kunnen wij een uitgebreid individueel onderwijskundig onderzoek afnemen.


Lees meer

Dyscalculiescreening


De screening meet hoe groot het risico op dyscalculie is.

Lees meer