Visuele screening - Visuele stress

Visuele screening

Een visuele screening wordt afgenomen met onder andere de zogenaamde ‘bioptor’. De bioptor is een meetinstrument dat de samenwerking van de ogen (‘veraf’ en ‘dichtbij’) screent en tevens test op kleurenblindheid. Bovendien wordt er gekeken naar het ruimtelijk inzicht en naar eventuele visuele stress.

Daarnaast wordt gekeken hoe een leerling leest en schrijft en wordt een balanstest afgenomen. Tevens wordt informatie gehaald uit het maken van een cheiroscopische tekening. Uit deze screening zal blijken of beide ogen goed samenwerken. Als duidelijk wordt dat er sprake is van het niet goed samenwerken van de ogen, van een mogelijke visuele disfunctie en/of beperkt ruimtelijk inzicht, of visuele stress kan Taaloptiek een gedegen visuele begeleiding starten om de visuele disfunctie en/of visuele stress te verminderen, dan wel niet doen verdwijnen en het ruimtelijk inzicht te vergroten.


Wanneer de ogen niet goed samenwerken spreken we van een visuele disfunctie. Een visuele disfunctie kan het leerproces van leerlingen behoorlijk belemmeren. De leerling kan moeite ervaren met het leren, lezen, spelling, schrijven en hebben vaak concentratieproblemen. Om teksten goed te kunnen lezen is een goede samenwerking van de ogen noodzakelijk. als dit niet het geval is kunnen de leerlingen de (mis)diagnose dyslexie krijgen. In tegenstelling tot dyslexie is een visuele disfunctie wel te verhelpen. Hiervoor biedt Taaloptiek een visuele training aan.


Voor meer informatie over visuele disfunctie, klik hier.

Voor het aanvragen van een visuele screening, klik hier.

Voor meer informatie over de visuele training van Taaloptiek, klik hier.

Voor de tarieven van zowel de screening als de visuele training, klik hier.