Tarieven

Tarieven


Op deze pagina staan de tarieven van Taaloptiek. Het intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos. De kosten voor de onderzoeken en/of begeleiding worden achteraf (maandelijks) gefactureerd. Bij afmelding van minstens drie uur voor aanvang van de sessie bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden worden geen kosten in rekening gebracht. Voor niet of te late afmeldingen zijn wij genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. Voor vragen en/of opmerkingen graag mailen, zie onze contactpagina.Intakegesprek (30 minuten)


Onderzoek

Intake onderzoek

Basisonderwijs of voortgezet onderwijs


Drie onderdelen

Vier onderdelen

Vijf of meer onderdelenBeelddenkonderzoek

Basisonderwijs of voorgezet onderwijs


Eén sessie van 45 minuten. Er wordt geen verslag gemaakt.


Visuele screening

Basisonderwijs (vanaf groep 4) of voortgezet onderwijs


Eén sessie van 45 minuten. Er wordt geen verslag gemaakt.

Auditieve screening

Basisonderwijs (vanaf groep 3) of voortgezet onderwijs


Eén sessie van 45 minuten. Prijs in inclusief rapportage.

Dyslexie/Dyscalculie screening

Basisonderwijs of voortgezet onderwijs


De screening zal gemiddeld een uur in beslag nemen.

De screening wordt eenmalig afgenomen.

Prijs is per screening inclusief verslag.


Individueel onderwijskundig onderzoek

Basisonderwijs of voorgezet onderwijs


Het onderzoek inclusief verslaglegging en adviezen zal zo'n tien uur in beslag nemen. Prijs is per onderzoek en inclusief evaluatiegesprek.

Begeleiding

Leerbegeleiding

Individuele lessen basisonderwijs of voortgezet onderwijs


De sessies duren 45 minuten per keer.

Prijs is per sessie.

Aantal sessies afhankelijk van de hulpvraag.

De prijs is inclusief materialen, exclusief online software of eventuele werkboeken

Coaching

Basisonderwijs of voortgezet onderwijs


De coachingsgesprekken duren 45 minuten per keer.

Prijs is per sessie.

Aantal sessies afhankelijk van de hulpvraag.

De prijs is inclusief materialen.

Psycho-educatie autisme

Basisonderwijs of voortgezet onderwijs


Sessies duren 45 minuten

Sessies worden individueel aangeboden

Prijs is per training bestaande uit twee sessies.

Huiswerkbegeleiding

Voortgezet onderwijs


Sessies duren 45 minuten.

Sessies worden individueel aangeboden.

Prijs is per sessie.

Leerling dient zelf huiswerk mee te nemen.

Groepstrainingen (Faalangst, Weerbaarheid en Huiswerk)

Basisonderwijs vanaf 8 jaar

Voortgezet onderwijs tot 15 jaar


Sessies duren 8x 45 minuten voor leerlingen van het basisonderwijs

Sessies duren 4x 90 minuten voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

Vier deelnemers per sessie.Inclusief materialen.

Workshops

Basisonderwijs

Voorgezet onderwijs


Workshops duren 90 minuten (eenmalig).

Vier deelnemers per workshop. Inclusief materialen.

Laatst gewijzigd september 2019


Bovenstaande tarieven zijn tarieven voor leerbegeleiding en coaching binnen onze praktijk. Voor andere onderwijsarrangementen voor scholen en andere organisaties/bedrijven hanteren wij andere tarieven. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.Over het algemeen worden de kosten voor leerbegeleiding en coaching niet vergoed.

Enkele mogelijk zijn:


 O De zorgverzekering, sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten wel. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met 

     uw zorgverzekeraar.

 O De belastingdienst, in sommige gevallen zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.

 O De algemene bijstandswet, per individueel geval kan er bijzondere bijstand worden verleend.

 O De werkgever, soms betaalt uw werkgever de kosten.