Wie ben ik

Wie ben ik?


Docent • Coach • Leerbegeleider

"My job isn't my job, It's who I am"


Mijn naam is Mechteld Eilers, eigenaar van Taaloptiek en sinds 2002 werkzaam in het onderwijs.

Na het behalen van mijn PABO-diploma heb ik enkele jaren in het basisonderwijs gewerkt. Vanaf 2004 ben ik werkzaam in het speciaal (voortgezet) onderwijs en bied ik op diverse (leer)gebieden aan leerlingen met autisme en/of gedragsproblematiek begeleiding en coaching aan .


Omdat ik leerlingen met problemen op het gebied van taal, lezen en spellen beter wilde kunnen begeleiden,

ben ik de opleiding Master SEN taalspecialist/dyslexie gaan volgen. Tijdens deze opleiding stond mijn praktijkonderzoek centraal. Ik heb onderzoek gedaan naar het werkgeheugen in relatie tot leren lezen, spelling en grammatica en autisme. Hierdoor ben ik geïnspireerd geraakt door leerlingen die werken vanuit het visueel-ruimtelijkgeheugen, de zogeheten beelddenkers.  Ik ben mij gaan verdiepen in beelddenkers door middel van het volgen van verschillende cursussen. Ik mag mij dan ook beelddenk-specialist noemen.


Aangezien het werkgeheugen deel uit maakt van ons brein, ben ik mij tevens hierin gaan verdiepen middels een literatuurstudie en het volgen van cursussen. Hoe werkt ons brein? Hoe werkt het puberbrein? Hoe wordt onze informatie verwerkt? Hier stuitte ik tegen de visuele problemen aan die leerlingen kunnen hebben. Inmiddels ben ik gecertificeerd visueel (ruimtelijk) screener en kan ik door middel van een visuele training deze leerlingen begeleiden. Daarnaast heb ik mij verdiept in de auditieve vaardigheden van leerlingen, waaronder het auditieve werkgeheugen. Voor leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen is tevens binnen mijn onderwijspraktijk een training opgezet.


Een ander onderdeel van ons brein zijn de executieve functies. Problemen met deze executieve functies kom ik dagelijks tegen in mijn onderwijspraktijk: concentratieproblemen, moeite met plannen en organiseren enz.  Hiervoor heb ik een gedegen 'focus bij de les' traject, een 'leren leren' programma en een huiswerktraining op kunnen zetten aan de hand van mijn onderwijservaringen en het volgen van cursussen. Tevens ben ik gecertificeerd faalangst/weerbaarheidstrainer.


Door het werken met leerlingen met autisme en het volgen van gerelateerde cursussen, zoals 'Geef me de vijf',

heb ik inzicht gekregen hoe het autistisch brein kan werken. Om dit voor leerlingen met autisme en hun omgeving duidelijk te maken, heb ik mij verdiept in de psycho-educatie. Door middel van een visuele methode ben ik instaat het autistisch brein te vergelijken met een 'normaal' brein om samen tot één taal te komen.

Daarnaast ben ik opgeleid tot gedragsexpert.


Taal kan op verschillende manieren ons brein binnen komen. Hierdoor kunnen leerlingen dagelijkse problemen ervaren, doordat zij vanuit een ander oogpunt de wereld tot zich nemen. Ik ben gecertificeerd pubercoach en coach vanuit een visuele coachingstechniek.Tijdens deze coachingsessies worden (faal)angsten weggenomen, gedragingen besproken en gekeken naar de talenten van de leerlingen.


Daarnaast is het van belang om meerdere leeringangen te gebruiken bij het aanleren van technieken, strategieën en de reguliere lesstof. Dit maakt dat ik door middel van verscheidende cursussen, bewegend leren heb geïntegreerd  binnen mijn individuele leerlingsessies.


Omdat taal een belangrijke voorwaarde is om goed te leren rekenen, heb ik mij ook verdiept in het rekenonderwijs.

Daarom mag ik mezelf ook rekencoach noemen.


Ik heb de laatste jaren veel geleerd, gezien en onderzocht. Ik hoop hierdoor een goede basis te hebben ontwikkeld om leerlingen, binnen mijn onderwijspraktijk Taaloptiek, goed te kunnen onderzoeken en begeleiden.

Maar ik blijf natuurlijk niet stilstaan. Ik wil mij blijven ontwikkelen.


Wellicht tot ziens bij Taaloptiek!

Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u mij bereiken op 06-38353638

of mail mij op info@taaloptiek.nl